Konferenser

Sveus konferenser är öppna för deltagande organisationer och andra intressenter.


 • 25-26 november 2014

  Konferens om värdebaserad vård – med professor Michael E. Porter

  Läs mer »
 • 3 April 2014

  Den andra Sveus-konferensen hölls på IVA i Stockholm med cirka 80 deltagare. Konferensen hade ett vårdgivarfokus men innehöll också en generell statusuppdatering för Sveus och angränsande forskning på olika universitet.

  Läs mer »
 • 3 oktober 2013

  Sveus första konferens hölls på Norra Latin i Stockholm med 70 deltagare. Det engagemang som uppvisades på konferensen, med de utmaningar och positiva målbilder som lyftes fram, tar vi nu med oss i det fortsatta arbetet med Sveus.

  Läs mer »