Förlossningsvård

Förlossningsvård

Varje år föder 100 000 – 110 000 kvinnor i Sverige barn. Den gravida kvinnan har nära kontakt med sjukvården. Graviditetsövervakningen sker i mödrahälsovården och består vanligtvis av cirka 10 rutinbesök samt två ultraljudsundersökningar. Om graviditeten är komplicerad, till exempel om mamman har diabetes, är kontakten med mödrahälsovården mer frekvent. För cirka 90 % av de gravida kvinnorna sker förlossningen på en av Sveriges cirka 47 förlossningskliniker i någon av graviditetsveckorna 37-41.

Generellt brukar förlossningar delas in i vaginala förlossningar och kejsarsnittsförlossningar. Andelen kejsarsnitt har i Sverige ökat under en längre tidsperiod. 1973, när Medicinska födelseregistret började samla in förlossningsdata i Sverige, låg kejsarsnittsfrekvensen på cirka 5 % och 2011 hade den ökat till 17 %. WHO:s rekommendation ligger på 10-15 %.

De födande kvinnorna i Sverige blir allt äldre. År 2011 var genomsnittsåldern 28,5 år för en förstföderska och 31,8 år för en omföderska. Snittåldern varierar mellan landets olika regioner och generellt kan sägas att födande kvinnor i storstäder är äldre än de som bor på orter med mindre befolkningsmängd. I Stockholmsregionen är de födande kvinnorna avsevärt äldre än i resten av landet.

bebis

Målet för förlossningsvården är: frisk mamma, friskt barn och en positiv förlossningsupplevelse. Ur ett internationellt perspektiv är svensk förlossningsvård mycket säker.  Bland OECD-länderna har Sverige lägst maternell och neonatal dödlighet. Skador i samband med förlossningen har dock uppmärksammats mycket under de senaste åren och cirka 3,5 % av de kvinnor som föder vaginalt drabbas av svårare bristningar i underlivet. Ungefär 10 % av de nyfödda barnen vårdas på neonatalavdelning efter förlossningen, de flesta på grund av för tidig förlossning. Cirka 95 % av alla enkelbörder och cirka 55 % av alla flerbörder föds i fullgången tid.

Utmaningar inom förlossningsvården

Trots en internationellt sett säker förlossningsvård finns det regional variation i förekomsten av olika komplikationer. Data från medicinska förlossningsregistret visar att det finns variation i hur stor andel av kvinnorna som drabbas av allvarligare bristningar. Även andelen barn som behöver neonatalvård varierar mellan landstingen. Det finns också variation i hur stor andel av kvinnorna som behöver förlösas med akut kejsarsnitt. Denna variation visar på en potential för förbättringar i omhändertagandet av mödrarna för att ge alla samma högkvalitativa vård.

Arbetet inom Sveus ska resultera i:

1. Jämförelser mellan landsting/vårdgivare

För Förlossningsvård definieras vilka uppföljningsmått som är relevanta samt hur dessa kan mätas och följas upp. Utifrån detta genomförs omfattande analyser av skillnader i metoder, hälsoutfall och kostnader mellan landsting och mellan vårdgivare. Målsättningen är att skapa ny kunskap om hur vården kan förbättras.

2. Uppföljningssystem

Utifrån de analyser som genomförs utvecklas nya metoder för kontinuerlig uppföljning av hälso- och sjukvården. Målsättningen är att underlätta såväl vårdgivarnas arbete med verksamhetsutveckling som landstingens arbete med planering och uppföljning. Systemen, som är baserade på befintlig data, ska bland annat möjliggöra:

  • Kontinuerlig, snabb återkoppling och identifiering av avvikelser.
  • Analyser över tid och jämförelser mellan olika vårdgivare och landsting.
  • Jämförelser mellan vårdgivare med olika vårdtunga patientgrupper.

Organisation för delprojektet (under Sveus FoU-projekt)

Arbetsgrupp

Lars Ladfors, klinisk projektledare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Marianne Weichselbraun, klinisk projektledare, Den här e-postadressen skyddas mot spambots. Du måste tillåta JavaScript för att se den. 
Johan Mesterton, Projektledare Ivbar Institute

Expertgrupp

Elena Bräne, Stockholms läns landsting
Lena Bäck, Region Jämtland Härjedalen
Anna Ekenberg Abreu, Landstinget i Uppsala län
Stellan Håkansson, SNQ
Lars Ladfors, Västra Götalandsregionen/SFOG
Monica Lilja, Region Skåne
Sissel Saltvedt, Stockholms läns landsting/SFOG
Olof Stephansson, Graviditetsregistret
Marianne Weichselbraun, Svenska Barnmorskeförbundet
Meg Wigmo, Region Östergötland