Patientgrupper

Patientgrupper

Utveckling av diagnosspecifika uppföljningsdata är uppdelad i sju delprojekt – ett per diagnosområde.

Delprojekten syftar till att utveckla diagnosspecifika uppföljningsdata för att möjliggöra analys av befintliga skillnader mellan vårdgivare och landsting i termer av metod, hälsoutfall, medicinska resultat och resursåtgång.