Medverkande organisationer

Medverkande organisationer

I Sveus-arbetet deltar ett 50-tal organisationer inklusive berörda medicinska specialitetsföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, regioner/landsting, universitet, Försäkringskassan och Socialdepartementet.

Landsting

 • Landstinget Dalarna (LtD)
 • Region Jämtland Härjedalen (RJH)
 • Region Skåne (RS)
 • Stockholms Läns Landsting (SLL)
 • Landstinget i Uppsala län (LUL)
 • Västra Götalandsregionen (VGR)
 • Region Östergötland (RÖ)

Specialitetsföreningar

 • Svensk Ryggkirurgisk Förening
 • Svensk Förening för Obstetrik & Gynekologi
 • Svenska Barnmorskeförbundet
 • Barnläkarföreningen
 • Dietisternas Riksförbund
 • Svensk Förening för Obesitaskirurgi
 • Svensk Förening för Rehabiliteringsmedicin
 • Fysioterapeuterna
 • Förbundet Sveriges Arbetsterapeuter
 • Svenska Neurologföreningen
 • Svensk Geriatrisk förening
 • Svenska Logopedförbundet
 • Svensk Förening för Diabetologi
 • Svensk Förening för Sjuksköterskor i Diabetesvård
 • Dietisternas Riksförbund
 • Svenska Osteoporossällskapet

Kvalitetsregister

 • Svenska Höftprotesregistret SHPR
 • Svenska knäprotesregistret SKPR
 • BOA-registret
 • Svenska Ryggregistret SWESPINE
 • Graviditetsregistret
 • Scandinavian Obesity Surgery Register SOReg
 • Riks-Stroke
 • Nationellt kvalitetsregister inom rehabilitering WebRehab
 • Nationella Diabetesregistret

Patientföreningar

 • Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation
 • Stroke-Riksförbundet
 • Svenska Diabetesförbundet
 • Riksföreningen Osteoporotiker
 • Överviktigas Riksförbund/Hälsa oberoende av storlek