Program

25 November

08.30 – 09.30 Registrering och kaffe
09.30 – 09.40 Inledning  Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör Västra Götalandsregionen
09.40 – 10.30 Value-Based Health CareProfessor Michael Porter, Harvard Business School
10.30 – 11.00 Paus för kaffe
11.00 – 12.00 Value-Based Health Care, forts.
12.00 – 13.00 Lunch
13.00 – 13.20 Internationell standardisering av utfallsmått – Jens Deerberg, ICHOM

Pågående initiativ i Sverige – utveckling vid universitetssjukhus

13.20 – 13.55 Värdebaserad vård vid Karolinska Universitetssjukhuset – Melvin Samsom, sjukhusdirektör, Andreas Ringman Uggla, direktör Strategisk verksamhetsutveckling och vårdproduktion
– Case: Underburna barn, Boubou Hallberg, patientflödesansvarig, sektionschef
13.55 – 14.25

Värdebaserad vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Barbro Fridén, sjukhusdirektör
– Case: Ortopedi, Barbro Fridén, sjukhusdirektör
– Case: Bipolär sjukdom, Tobias Nordin, verksamhetschef 

Pågående initiativ i Sverige - värdebaserad styrning

14.25 – 15.05

Sveus – resultat från Sveus-arbetet och identifierade utmaningar kring värdebaserad
 styrning – Jonas Wohlin, forskare Karolinska Institutet/vd IVBAR

15.05 – 15.35 Paus för kaffe
15.35 – 16.05

Värdebaserad ersättning inom höft-/knäproteser i SLL – Jonas Wohlin, forskare Karolinska Institutet/vd IVBAR
– Case: Capio S:t Göran, Tobias Wirén, verksamhetschef Capio S:t Göran

16.05 – 16.30 Värdebaserad ersättning inom ryggkirurgi i SLL – Peter Fritzell, registerhållare Svenska Ryggregistret, SWESPINE
– Case: Stockholm Spine Center, Tycho Tullberg, VD, Stockholm Spine Center
16.30 – 16.50

Hur får vi ihop helheten? – Värdebaserad vård som inkluderar sjukförsäkringssystemet – Laura Hartman, chef för Analys och Prognos, Försäkringskassan

16.50 – 17.30 Paneldiskussion: Utmaningar och behov av nationell samverkan
 • Region Skåne – Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör
 • Karolinska Universitetssjukhuset – Andreas Ringman Uggla, direktör för strategisk verksamhetsutveckling och produktion & vårdavtal
 • Läkarförbundet – Heidi Stensmyren, ordförande
 • Svenska Barnmorskeförbundet – Ingela Wiklund, förbundsordförande
 • Svenska Diabetesförbundet – Fredrik Löndahl, förbundsordförande
 • Karolinska Institutet – Kerstin Tham, prorektor
 • Försäkringskassan – Laura Hartman, chef för Analys och Prognos
 • IVBAR – Jonas Wohlin, vd
17.30 – 17.40 Avslutning

26 November

08.00 – 09.00 Registrering och kaffe
09.00 – 09.10 Inledning – Carl-Gustaf Elinder, avdelningschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
09.10 – 10.30

Presentation av resultaten från Sveus utvecklingsprojekt
(nationell benchmarking, uppföljningssystem, ersättningsystem)

 • Förlossningsvård Johan Mesterton, director Ivbar/Isis Amer Wåhlin, överläkare, Med Dr, SLL
 • Obesitaskirurgi – Hans Lönroth, verksamhetschef kirurgi, Sahlgrenska Univeritetssjukhuset
 • Osteoporos Anette Aronsson, verksamhetsutvecklare, LiÖ
10.30 – 11.00  Paus för kaffe
11.00 – 11.50

Presentation av resultaten från Sveus utvecklingsprojekt forts.
(nationell benchmarking, uppföljningssystem, ersättningsystem)

 • Bröstcancer – Henrik Lindman, överläkare, Akademiska Sjukhuset/Mariann Iiristo, överläkare, Karolinska Universitetssjukhuset
 • Stroke – Hélène Pessah-Rasmussen, överläkare, flödesledare för strokeprocessen på Skånes universitetssjukhus
 • Höft-/knäprotesoperationer – Göran Garellick, professor, registerhållare höftprotesregistret, Holger Stalberg, medicinsk rådgivare, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen 
11.50 – 12.50 Lunch
12.50 – 13.30

Presentation av resultaten från Sveus utvecklingsprojekt forts.

 • Ryggkirurgi – Peter Fritzell, registerhållare Svenska Ryggregistret, SWESPINE
 • Diabetes – Mikael Lilja, distriktsläkare, Med Dr/Tobias Dahlström, utredare, ek. dr 

13.30 – 14.30

Presentation av resultaten från Sveus övriga projekt

 • Koppling av socioekonomisk data och sjukskrivningsdata till uppföljnings- och ersättningssystem i drift, Peter Lindgren, forskningschef IVBAR
 • Uppföljningssystem i drift  
 • Sveus övergång i förvaltning – Charlotte Karbassi, stabschef ekonomi, Region Skåne/Anette Aronsson, verksamhetsutvecklare, LiÖ/Anneth Lundahl, utredningsledare, VGR
14.30 – 15.00 Paus för kaffe

15.00 – 15.40

Avslutande reflektioner: Vad är Sveus 2020? 
Hur skall samverkan kring utveckling och förvaltning av uppföljnings- och ersättningssystem hanteras i framtiden?

 • Marie Röllgård, chef område uppföljning o analys regionkansliet Västra Götalandsregionen
 • Hans Lönroth, verksamhetschef kirurgi, Sahlgrenska Univeritetssjukhuset
 • Carl-Gustaf Elinder, avdelningschef, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
 • Mats Brommels, prefekt, Karolinska Institutet
15.40 – 16.00 Avslutning – Daniel Forslund, landstingsråd, SLL

Vi reserverar oss för eventuella ändringar i programmet.