Presentationer – Film

Michael E. Porter, Harvard Business School, del 1

pdfHämta presentation (PDF)

Value-Based Health Care – Sveus Konferens 2014-11-25

Michael E. Porter, Harvard Business School, del 2

pdfHämta presentation (PDF) 

Value-Based Health Care – Sveus Konferens 2014-11-25

Jens Deerberg, ICHOM

pdfHämta presentation (PDF)

Internationell standardisering av utfallsmått – Sveus Konferens 2014-11-25

Andreas Ringman Uggla och Melvin Samsom, Karolinska Universitetssjukhuset

pdfHämta presentation (PDF)

Värdebaserad vård vid Karolinska Universitetssjukhuset – Sveus Konferens 2014-11-25

BouBou Hallberg, Karolinska Universitetssjukhuset

pdfHämta presentation (PDF)

Värdebaserad vård vid Karolinska Universitetssjukhuset – Sveus Konferens 2014-11-25

Barbro Fridén, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Sveus Konferens 2014-11-25

Tobias Nordin, Sahlgrenska Universitetssjukhuset

Värdebaserad vård vid Sahlgrenska Universitetssjukhuset – Sveus Konferens 2014-11-25

Jonas Wohlin, IVBAR

pdfHämta presentation (PDF)

Resultat från Sveus-arbetet och identifierade utmaningar kring värdebaserad
 styrning 
– Sveus Konferens 2014-11-25

Tobias Wirén, Capio S:t Göran

pdfHämta presentation (PDF)

Värdebaserad ersättning inom höft-/knäproteser i SLL – Sveus Konferens 2014-11-25

Peter Fritzell, SWESPINE

pdfHämta presentation (PDF)

Värdebaserad ersättning inom ryggkirurgi i SLL – Sveus Konferens 2014-11-25

Tycho Tullberg, Stockholm Spine Center

pdfHämta presentation (PDF)

Värdebaserad ersättning inom ryggkirurgi i SLL – Sveus Konferens 2014-11-25

Laura Hartman, Försäkringskassan

pdfHämta presentation (PDF)

Hur får vi ihop helheten? – Värdebaserad vård som inkluderar sjukförsäkringssystemet
– Sveus Konferens 2014-11-25