Intervjuer – Film

Michael E. Porter: ”Sverige kan bli världsledande inom värdebaserad vård”

– Värdebaserad vård är ett nytt sätt att se på vårdens uppdrag där fokus ligger på att skapa värde för patienten, säger Michael E. Porter, professor vid Harvard Business School. I filmen berättar Porter mer om varför Sverige kan bli världsledande inom värdebaserad vård.

Filippa Nyberg: ”Professionerna måste med”

– Vår uppgift är bland annat att samla in läkarnas kunskaper om hur det blir bra för patienten. Det är viktigt att professionerna är med och skapar det nya systemet, säger Filippa Nyberg, vd på Svenska Läkaresällskapet. I filmen berättar Filippa mer om sina intryck från Sveus konferens om värdebaserad vård.

Ingrid Bengtsson Rijavec: ”Viktigt att arbetet drivs nationellt”

– Möjligheten att göra nationella jämförelser är en av de största fördelarna med värdebaserad uppföljning och ersättning, säger Ingrid Bengtsson-Rijavec, hälso- och sjukvårdsdirektör för Region Skåne. I filmen berättar Ingrid mer om vikten av ett långsiktigt perspektiv i vården.

Fredrik Löndahl: ”Patienten kan ställa krav”

– Med värdebaserad vård kan vi få ett tydligt ramverk för vad som ingår i vården och vad man som patient kan ställa för krav, säger Fredrik Löndahl, ordförande för Svenska Diabetesförbundet. I filmen berättar Fredrik mer om vad han tar med sig från konferensen om värdebaserad vård.

Laura Hartman: ”Ett steg i rätt riktning”

– Inom vården har vi utmaningen att kunna se helheten för medborgaren och där är värdebaserad vård ett steg i rätt riktning, säger Laura Hartman, avdelningschef på Försäkringskassan. Laura berättar mer om vad som krävs för att förändra arbetssätt och om sitt deltagande i Sveus konferens.

Heidi Stensmyren: "Mer fokus på kvalitet"

– Vi kan få mer fokus på kvalitet i vården, i stället för att räkna antalet läkarbesök oavsett vad de leder till, säger Heidi Stensmyren, ordförande för Läkarförbundet. Se filmen där Heidi berättar om fördelar och utmaningar med värdebaserad ledning och styrning av vården och om sitt deltagande i Sveus konferens.