Uppstart för patientgrupp Bröstcancer

I slutet av april startade arbetet med det åttonde diagnosområdet inom Sveus. Arbetsgruppen har tagit fram en tidsplan för arbetet och utvecklingsgruppen är formerad. Parallellt pågår arbete med beställningar för forskningsdatauttag.

För närvarande ser organisationen ut enligt följande:

Arbetsgrupp 

Mariann Iiristo, Klinisk projektledare, SLL
Henrik Lindman, Klinisk projektledare, LUL/SOF/Bröstcancerregistret
Anna Svensson, Projektledare IVBAR, 
Ingrid Lekander, Projektledare IVBAR
Niclas Grahm, analys IVBAR

Utvecklingsgrupp

Marianne Lundin, BRO
Kjell Bergfeldt, SLL/RCC i samverkan
Fredrik Wärnberg, LUL
Agneta Lindmark, RS
Roger Olofsson, VGR
Anette Aronsson, LiÖ
 

Fler nyheter: