Sveus i Almedalen 30 juni

Varmt välkomna till Sveus frukostseminarium i Almedalen

Seminariet syftar till att diskutera om värdebaserad ledning av hälso- och sjukvården kan understödja vårdgivarnas utvecklingsarbete och därmed bidra till förbättrad hälsa, bättre resursanvändande och en stimulerande arbetsmiljö. 

Resultatet av Sveus analyser visar på nya möjligheter att följa upp vården utifrån ett patient- och effektivitetsperspektiv, samt stor potential för vårdgivare att lära av varandra. Under projektet presenteras Sveus-arbetet, följt av en paneldiskussion med fokus på följande frågor:

  • Vilka är framgångsfaktorerna för sjukvårdens framtida ledning och styrning?
  • Hur kan framtidens lednings- och stödsystem understödja kontinuerligt utvecklingsarbete som leder till förbättrad hälsa, bättre användande av resurser samt en mer stimulerande arbetsmiljö?
  • Möter Sveus system och tänkta struktur sjukvårdens framtida behov?

Presentatörer

Anneth Lundahl, Västra Götalandsregionen
Anna Stålhammar, Region Skåne

Deltagare i panelen

Magnus Kåregård, medicinsk rådgivare, Region Skåne
Fredrik Löndahl, ordförande, Diabetesförbundet
Kerstin Nilsson, ordförande, Svenska läkaresällskapet
Andreas Ringman Uggla, Produktionsdirektör och operativ chef, Karolinska Universitetssjukhuset
Göran Stiernstedt, nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom hälso- och sjukvården, Socialdepartementet
Ann Söderström, hälso- och sjukvårdsdirektör, Västra Götalandsregionen

Moderator: Jonas Wohlin, vd, Ivbar

pdfHämta presentationen


Fler nyheter: