Fredrik Löndahl: ”Patienten kan ställa krav” | Film

Sveus konferens om värdebaserad vård 25-26 november 2014

– Med värdebaserad vård kan vi få ett tydligt ramverk för vad som ingår i vården och vad man som patient kan ställa för krav, säger Fredrik Löndahl, ordförande för Svenska Diabetesförbundet. I filmen berättar Fredrik mer om vad han tar med sig från konferensen om värdebaserad vård.

Se fler filmer och presentationer »


Fler nyheter: