Laura Hartman: ”Ett steg i rätt riktning” | Film

– Inom vården har vi utmaningen att kunna se helheten för medborgaren och där är värdebaserad vård ett steg i rätt riktning, säger Laura Hartman, avdelningschef på Försäkringskassan. Laura berättar mer om vad som krävs för att förändra arbetssätt och om sitt deltagande i Sveus konferens.

 


Fler nyheter: