ANALYS - UPPFÖLJNING -UTVECKLING

ANALYS - UPPFÖLJNING -UTVECKLING

Sveus startade som ett forsknings- och utvecklingssamarbete. Syftet har varit att utveckla bättre metoder att mäta och följa upp värde i vården med ambitionen att åstadkomma bästa tänkbara hälsoutfall för patienter. Arbetet har resulterat i en analysplattform som sambearbetar sjukvårdsdata från flera olika källor i realtid och ger medverkande kliniker och huvudmän ett unikt verktyg för uppföljning och verksamhetsutveckling. Arbetet bedrivs i samverkan mellan ett antalt landsting/regioner, däribland de tre största. Läs mer »


Ny rapport:

Ny rapport: Uppföljning av bröstcancervård i samverkan med RCC Stockholm-Gotland

Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.  Läs mer »

 

Se filmer och presentationer från Sveus konferens om värdebaserad vård

Michael E Porter: ”Sverige kan bli världsledande”

– Värdebaserad vård är ett nytt sätt att se på vårdens uppdrag där fokus ligger på att skapa värde för patienten, säger Michael E. Porter, professor vid Harvard Business School. I filmen berättar Porter mer om varför Sverige kan bli världsledande inom värdebaserad vård. Se fler filmer och presentationer »

Intervju med Filippa Nyberg: ”Professionerna måste med”

Intervju med Ingrid Bengtsson Rijavec: ”Viktigt att arbetet drivs nationellt”

Intervju med Fredrik Löndahl: ”Patienten kan ställa krav”

Intervju med Laura Hartman: ”Ett steg i rätt riktning”

Intervju med Heidi Stensmyren: "Mer fokus på kvalitet"