Sveus – Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården

Sveus – Nationell samverkan för värdebaserad ersättning och uppföljning i hälso- och sjukvården

Sveus är ett forsknings- och utvecklingsarbete där sju landsting/regioner samverkar för att utveckla förfinade metoder för sjukvårdens ledning och styrning. Arbetet bedrivs i nära samverkan mellan huvudmän, specialitetsföreningar, kvalitetsregister, patientföreningar, Karolinska Institutet och Försäkringskassan. Fler än 50 organisationer är idag involverade i Sveus. En central i detta arbete är att utveckla nya värdebaserade uppföljningssystem. Syftet är att skapa bättre möjligheter för vårdgivare och landsting/regioner att kontinuerligt följa upp och analysera den vård som bedrivs. Läs mer »


Ny rapport:

Ny rapport: Uppföljning av bröstcancervård i samverkan med RCC Stockholm-Gotland

Presentation av historiska resultat för att tydliggöra möjligheter och utmaningar i framtida uppföljning.  Läs mer »

 

Se filmer och presentationer från Sveus konferens om värdebaserad vård

Michael E Porter: ”Sverige kan bli världsledande”

– Värdebaserad vård är ett nytt sätt att se på vårdens uppdrag där fokus ligger på att skapa värde för patienten, säger Michael E. Porter, professor vid Harvard Business School. I filmen berättar Porter mer om varför Sverige kan bli världsledande inom värdebaserad vård. Se fler filmer och presentationer »

Intervju med Filippa Nyberg: ”Professionerna måste med”

Intervju med Ingrid Bengtsson Rijavec: ”Viktigt att arbetet drivs nationellt”

Intervju med Fredrik Löndahl: ”Patienten kan ställa krav”

Intervju med Laura Hartman: ”Ett steg i rätt riktning”

Intervju med Heidi Stensmyren: "Mer fokus på kvalitet"


Värdebaserad vård

Värdebaserad vård

Värdebaserad vård är en strategi för sjukvårdens styrning och arbetssätt som syftar till att åstadkomma så friska patienter som möjligt med en så låg resursåtgång som möjligt. Läs mer »

Patientgrupper

Patientgrupper

Sveus arbete är organiserat utifrån patientgrupper med likartade behov. För närvarande pågår arbete inom åtta patientgrupper. Läs mer »