Analys - Uppföljning - Utveckling

Sveus startade som ett forsknings- och utvecklingssamarbete. Syftet har varit att utveckla bättre metoder att mäta och följa upp värde i vården med ambitionen att åstadkomma bästa tänkbara hälsoutfall för patienter. Arbetet har resulterat i en analysplattform som sambearbetar sjukvårdsdata från flera olika källor i realtid och ger medverkande kliniker och huvudmän ett unikt verktyg för uppföljning och verksamhetsutveckling. Arbetet bedrivs i samverkan mellan ett antalt landsting/regioner, däribland de tre största. Läs mer »


Intervju:

Överläkaren Gunilla Hallberg: Det är lustfyllt att jobba med Sveus analysplattform

Engagemang bland medarbetarna. Det är nyckeln till ett målmedvetet och kontinuerligt förbättringsarbete i vården. Det tycker Gunilla Hallberg, överläkare i obstetrik i på Akademiska sjukhuset i Uppsala, som tillsammans med sina kolleger som bäst förbereder sig för att börja använda Sveus analysplattform i det dagliga förbättringsarbetet. 

–        Det är väldigt lustfyllt att jobba med de här förutsättningarna, säger hon. 

  Läs mer »UPPSALA2-6I4A3058-

 

Se filmer och presentationer från Sveus konferens om värdebaserad vård

Michael E Porter: ”Sverige kan bli världsledande”

– Värdebaserad vård är ett nytt sätt att se på vårdens uppdrag där fokus ligger på att skapa värde för patienten, säger Michael E. Porter, professor vid Harvard Business School. I filmen berättar Porter mer om varför Sverige kan bli världsledande inom värdebaserad vård. Se fler filmer och presentationer »

Intervju med Filippa Nyberg: ”Professionerna måste med”

Intervju med Ingrid Bengtsson Rijavec: ”Viktigt att arbetet drivs nationellt”

Intervju med Fredrik Löndahl: ”Patienten kan ställa krav”

Intervju med Laura Hartman: ”Ett steg i rätt riktning”

Intervju med Heidi Stensmyren: "Mer fokus på kvalitet"